جاڭى جازمالارجاڭى جازمالار
تاتىقتۇۇ جازمالارتاتىقتۇۇ جازمالار
قاشقار ايماعىقاشقار ايماعى
شئنجاڭ « قادام » مادانئيات تاراتۇۇ چەكتۉۉ شىرەكەتى
kadamشئنجاڭ « قادام » مادانئيات تاراتۇۇ چەكتۉۉ شىرەكەتى
شئنجاڭ « قادام » مادانئيات تاراتۇۇ چەكتۉۉ ...

دوستۇق جالعانۇۇلاردوستۇق جالعانۇۇلار
kadamkokjal

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-5-26 23:52 , Processed in 3.859340 second(s), 368 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش