كۅرۉۉ: 146|جووپ: 1

ۋىسال ەس الۇۇ ووردۇ

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-25 17:07:41 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
ۋىسال ەس الۇۇ ووردۇ
0 s5 ^$ P% Y  E& K  W, ]& Z" Pدارەگى : شاار ايلانما جولۇ 8 o; \6 J) ~( ]& t6 L6 f+ ?7 R. c
تەلەفون : 13031221151
8 ^, v) z2 z; w/ T0 n. }! ]8 N7 a" N2 I+ G: f
新建网页 5

قەدەم مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى

 

   
   
   
   
   
   
 

 

بۇ وورۇن كۉچگۅۅ ەە ەمەس جازما ۅچۉرۉلگۅن
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-3-20 08:29 , Processed in 0.311406 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش