كۅرۉۉ: 140|جووپ: 0

باش اكىم گۉل ويموچۇلۇق ووردۇ

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-23 18:30:53 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
باش اكىم گۉل ويموچۇلۇق ووردۇ/ r) s. ^$ k; T% F
تەلەفون : 13899099753
$ \% ]( u) |% T( ~# nدارەگى : جاڭى شاار جولۇ 2-ورتو ۇدۇلۇندا9 X! }" a! g4 X5 C* @8 C0 {
/ Y: b& y* ]+ R. N5 Y
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-5-26 23:54 , Processed in 0.249192 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش