كۅرۉۉ: 114|جووپ: 1

اقسۇۇ شاارى نەفسە كىرىم بۇيۇمدارىن توپ جانا پارچا ساتۇۇ ووردۇ

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-23 17:28:55 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
اقسۇۇ شاارى نەفسە كىرىم بۇيۇمدارىن توپ جانا پارچا ساتۇۇ ووردۇ
0 \/ ~4 q8 v: o# oتەلەفون : 13899803737
. D8 m+ F, s9 D( d1 Q# L- Rدارەگى : اقسۇۇ شاارى جاڭى بازار $ d  H% ?- ^2 f5 d0 h

, m( _, l9 N) C
新建网页 5

قەدەم مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى

 

   
   
   
   
   
   
 

 

بۇ وورۇن كۉچگۅۅ ەە ەمەس جازما ۅچۉرۉلگۅن
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-3-19 11:22 , Processed in 0.277423 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش