كۅرۉۉ: 140|جووپ: 0

قاراقاش پىچاق زاۋۇتۇ

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-23 16:11:12 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
قاراقاش پىچاق زاۋۇتۇ
; o& }' B2 }2 q5 u# t* Fتەلەفون : 13899187550) I5 s1 z+ I3 R( n# R: E( {; O
دارەگى : جاڭسار وودانى
" u" D% a  O# J, K% a' H. r# ?, W6 D
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-3-21 07:12 , Processed in 0.286415 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش